بازی کدتو

تماس بگیرید

  • تعداد بازیکن : ۳ تا ۸ نفر
  • مدت زمان بازی : کمتر از ۳۰ دقیقه
  • پيچيدگي و سختي بازی : نیمه سبک
  • گروه سنی : ۱۲ سال به بالا
  • نیاز به زبان انگلیسی : بی نیاز