کابل تبدیل USB به MicroUSB مدل انکر PowerLine MicroUSB PVC 3ft

ویژگی ها

  • نوع رابط: Micro USB
  • طول کابل: USB
  • نوع: 3 متر